wyposażenie Policji

II. BEZPIECZEŃSTWO BAŁTYKU I WYBRZEŻA

2.Spejalistyczny sprzęt i wyposażenie Policji
a. Technika policyjna
Programy identyfikacji osób w tym na imprezach masowych (monitoring wizyjny, identyfikacja osób-twarzy, karty dostępowe)
Sprzęt do tajnego rejestrowania wizji i fonii w miejscach publicznych, urządzenia podsłuchowe, mikrokamery itp.
Sprzęt i programy nawigacji satelitarnej GPS, numeryczne mapy, do obserwacji osób i obiektów
Oprogramowania wspomagające wykrywanie i zwalczanie przestępstw internetowych
Oprogramowania umożliwiające identyfikację użytkownika końcowego w sieci Internet
Informatyczne systemy analityczne - Analiza Kryminalna
b. Sprzęt kontroli ruchu drogowego
Sprzęt do pomiaru i dokumentacji przekroczenia prędkości (radary, fotoradary, videoradary)
Wyposażenie furgonu wypadkowego w tym również:
- kamery termowizyjne (do odtworzenia śladu podczas hamowania przy użyciu ABS),
- ciśnieniomierze elektroniczne
- urządzenie do pomiaru przepuszczalności światła przez szyby samochodowe,
- sprzęt do badania podzespołów w samochodach w celu ustalenia numeru VIN
Sprzęt i oprogramowania wspomagające dokumentację zdarzeń wypadkowych - kamery sferyczne, kamery video, aparaty fotograficzne, mapy cyfrowe i GPS
Urządzenia i wyposażenie pojazdów służbowych kontroli ruchu drogowego:
- belki sygnałowe z programowanymi napisami
- urządzenia rejestrujące wykroczenia i przestępstwa
- sprzęt kontroli i dokumentacji przekroczenia dozwolonej szybkości
- szybkie alkomaty i narkotesty bez używania ustników
- sonometry
- zapory
Wyposażenie osobiste policjantów ruchu drogowego (lizaki, gwizdki latarki, sprzęt łącznościowy)
Urządzenia rejestrujące wykroczenia przy wjechaniu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle.
Mobilne stanowiska diagnostyczne
Systemy i sprzęt łączności dla Policji Kontroli Ruchu Drogowego
Oprogramowania do analizy przyczyn wypadków drogowych.
c. Wyposażenie laboratoriów kryminalistycznych
Urządzenia do technicznego badania dokumentów.
Urządzenia do badań porównawczych łusek i pocisków
Urządzenia optyczne do badań kryminalistycznych
Aparatura do badań genetycznych
Sprzęt do badań daktyloskopijnych w tym skanery daktyloskopijne
Sprzęt i materiały do stosowania przy oględzinach miejsc przestępstw w tym kamera sferyczna
wspomagająca dokumentowanie
Sprzęt fotograficzny i video – analogowy i cyfrowy
Komputerowe systemy do pamięciowego odtwarzania wyglądu osób
Aparatura do analiz chemicznych
Mikroskopia elektronowa
Defektoskopy
Komory cyjanoakrylowe
Oświetlacze kryminalistyczne