Stoisko standard


  • branding stoiska - nazwa - fryz bez znaków graficznych
  • tablica przeznaczona na bieżące komunikaty Wystawcy
  • funkcja pobierania wizytówki Wystawcy przez Odwiedzających stoisko
  • funkcja pobierania broszury produktowej (format .pdf) przez Odwiedzających stoisko
  • funkcja pozostawienia kontaktu przez Odwiedzającego stoisko
  • obsługa stoiska - 1 osoba
katalog
  • wizytówka Wystawcy
pozostałe usługi
  • system matchmakingu - dostęp 1 przedstawiciela Wystawcy