Stoisko lux


 • wielkość stoiska zaznaczona na mapie targów
 • kolejność prezentacji na mapie targów
 • branding stoiska - nazwa - fryz z logo Wystawcy
 • tablica przeznaczona na bieżące komunikaty Wystawcy
 • funkcja pobierania wizytówki Wystawcy przez Odwiedzających stoisko
 • funkcja pobierania broszury produktowej (format .pdf) przez Odwiedzających stoisko
 • funkcja przejścia do pełnej oferty produktowej Wystawcy
 • funkcja pozostawienia kontaktu przez Odwiedzającego stoisko
 • możliwość umieszczenia na stoisku materiału video (1 film osadzony na YouTube)
 • obsługa stoiska - 5 osób
katalog
 • wizytówka Wystawcy
 • dodatkowy opis produktów - do 10 szt.
 • możliwość promowania 5 produktów
pozostałe usługi
 • promowanie wydarzenia organizowanego na stoisku przez Wystawcę - 1 wpis
 • livechat do rozmów z uczestnikami
 • dedykowany obrandowany webinar room Wystawcy
 • link do strony WWW Wystawcy
 • systemu matchmakingu - dostęp 5 przedstawicieli Wystawcy
informacja o aktywności Partnera w lobby wydarzenia

Partner strefy matchmakingu
 • logo Partnera na stronach matchmakingu
 • informacja o Partnerze w mailach matchmakingowych
Partner Cross Border Main Stage
 • logo Partnera na stronie sceny
 • informacja o Partnerze w agendzie sceny
Partner panelu Rejestracji uczestników
 • logo Partnera na stronach rejestracji