lotnictwo

I. OBRONA MORZA I WYBRZEŻA

3.Lotnictwo Marynarki Wojennej
a. Samoloty i śmigłowce
Samoloty i śmigłowce rozpoznawcze
Samoloty i śmigłowce ratownictwa morskiego
Bezzałogowe samoloty rozpoznawcze
b. Urządzenia obsługi naziemnej i nawigacji
Zautomatyzowane stanowiska dowodzenia obroną powietrzną
Zautomatyzowane stanowiska naprowadzania samolotów
Urządzenia do analizy informacji z rejestratorów pokładowych
Sprzęt ubezpieczenia lotów
Zestawy urządzeń radiolokacyjnych obrony powietrznej
Sprzęt stacjonarny i polowy służby hydro - meteorologicznej
Sprzęt naziemnego zabezpieczania lotów, spadochrony ratownicze i desantowe
Urządzenia, sprzęt i wyposażenie lotniczych warsztatów serwisowo-remontowych
c. Środki bojowe i sprzęt obrony powietrznej
Przeciwlotnicze zestawy rakietowe obrony powietrznej
Stanowiska technicznej elaboracji i przygotowania lotniczych pocisków kierowanych