sprzęt techniczny

III. RATOWNICTWO NA MORZU I WYBRZEŻU

6. Sprzęt do udzielania pomocy technicznej i ochrony środowiska
a. Sprzęt obrony przed zagrożeniami katastrof i klęsk żywiołowych
Sprzęt zapobiegania powodziom
Środki uszczelniające
Pojemniki
Pływające urządzenia odsysające
Chemiczne środki neutralizacji wycieków substancji oleistych
Pojemniki, wanny z urządzeniami pobierającymi płyny
b. Przepompowywanie chemikaliów
Pompy do przepompowywania agresywnych chemikaliów
Pompy do przepompowywania cieczy eksplozywnych z zabezpieczeniem
przeciwwybuchowym
c. Sprzęt i urządzenia do pomocy w katastrofach i klęskach żywiołowych
Przygotowania wody pitnej i żywności
Doraźne mosty, kładki i przejścia
Pomieszczenia ochronne
Ciężki sprzęt poszukiwawczy
Specjalne urządzenia ratownicze w kopalniach
d. Urządzenia podnoszące i wyciągarki w ratownictwie
Zestawy hydrauliczne podnoszące
Hydrauliczne windy
Podnośniki powietrzne
Wielofunkcyjne wyciągarki
Liny i ich mocowania
e. Urządzenia tnące i rozdzielające
Urządzenia tnące
Siekiery i topory
Nożyce do cięcia drutu i przecinania nitów