ratownictwo lądowe

III. RATOWNICTWO NA MORZU I WYBRZEŻU

3.Sprzęt technicznego ratownictwa lądowego
a. Pojazdy pożarnicze
b. Pojazdy do usuwania skutków katastrof
Pojazdy ratownicze
Pojazdy do służby typu ABC
Pojazdy łącznościowe
Pojazdy służby sanitarnej i opieki na ofiarami
Kuchnie mobilne
Pojazdy zaopatrzenia
c. Pojazdy sanitarne
Duże transportery sanitarne
Sanitarki
Mobilne stacje ratunkowe
Samoloty i śmigłowce sanitarne
Samochody pomocy lekarskiej
d. Pojazdy specjalne
Pojazdy z wyposażeniem do gaszenia zbiorników paliw
Amfibie i pojazdy do pokonywania przeszkód wodnych
Pojazdy bezzałogowe zdalnie sterowane
Pojazdy kontenerowe, w tym kontenery specjalizowane różnych typów i przeznaczenia oraz sprzęt kwatermistrzowski
e. Akcesoria i wyposażenie pojazdów
Reflektory ręczne i lampy ostrzegawcze
Systemy klimatyzacyjne
Systemy nagrzewcze
Wentylatory dla pojazdów specjalnych i sanitarnych
Urządzenia sygnałowe i ostrzegawcze