wyposażenie ratowników

III. RATOWNICTWO NA MORZU I WYBRZEŻU

7. Ochronne wyposażenie osobiste ratowników
a. Odzież ochronna
Wyposażenie nurka
Umundurowania strażaków i służby ratowniczej
Odzież ochronna ABC
Umundurowanie ochronne
Rękawice ochronne
Rękawice robocze
Hełmy ochronne
Obuwie ochronne
b. Ochrona dróg oddechowych
Urządzenia oddechowe dla nurków
Filtry oddechowe
Maski ochronne
Urządzenia do obserwacji funkcjonowania ochrony oddechu
c. Osobiste wyposażenie ochronne
Osobiste sygnalizatory napromieniowania