RAPORT PODSUMOWUJĄCY


118 WYSTAWCÓW z 15 krajów, w tym:
92 z Polski
26 z zagranicy, z Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraela, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, USA, Włoch, USA i Polski

ZWIEDZAJĄCY
3 000 ZWIEDZAJĄCYCH z 24 krajów
Arabia Saudyjska, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Japonia, Kazachstan, Litwa, Niemcy, Norwegia Polska, Turcja, Ukraina, USA, Wielka Brytania, Wietnamu, Włochy

80 gości VIP z Polski i zagranicy w tym:
dr Maciej Jankowski | podsekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej
Zbigniew Włosowicz | Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
wiceadm Ryszard Sczepan Demczuk | Inspektor Marynarki Wojennej
gen bryg Włodzimierz Nowak | Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON,
Czesław Mroczek | Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Adam Bugajski | Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
wiceadm. Ryszard Szczepan Demczuk | Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Marek Długosz | Dyrektor Służby SAR
kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz | Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej
płk Jarosław Kardaś | Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Andrzej Kasprzak | Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
Andrzej Kilian | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA
insp. Czesław Koszykowski | Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
Andrzej Królikowski | Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Sławomir Kułakowski | Prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
płk Witold Lewandowski | Zastępca Szefa Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego Departamentu Zwierzchnictwa na Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Krzysztof Łaba | Kierownik Działu Zarządzania Realizacją Badań Naukowych lub Prac Rozwojowych na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
gen. bryg. Dariusz Łukowski | Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Logistyki
Ryszard Stachurski | Wojewoda Pomorski
Mieczysław Struk | Marszałek Województwa Pomorskiego
kmdr Dariusz Wichniarek | Dowódca Formozy Gdynia
Krzysztof Gajewski | zastępca Komendanta Głównego Policji
Marek Borkowski | Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej,
płk Piotr Gąstał | Dowódca Jednostki Wojskowej GROM
Piotr Stocki | Straży Granicznej Dowódca Morskiego Oddziału Straży Granicznej
Stanisław Koziej | Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
dr. Wojciech Rafał Wiewiórowski | Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Maciej Jankowski | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Paweł Tamborski | Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński | Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej
Adam Szyszka | Prezes Stowarzyszenia Zawodowego Ratowników Medycznych
Robin Barnett | Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Staffan Herrström | Ambasador Królestwa Szwecji
Pierre Buhler | Ambasador Republiki Francuskiej
Pham Kien Thiet | Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu
generał broni Mieczysław Gocuł | Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
generał broni Lech Majewski | Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
generał broni Zbigniew Głowienka | Dyrektor Departamentu Kontroli w MON
admirał floty Tomasz Mathea
generał brygady Piotr Patalong | Inspektor Wojsk Specjalnych, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
nadinspektor Krzysztof Gajewski | Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
generał Sławoj Leszek Głódź - Arcybiskup, Metropolita Gdański

20 przedstawicieli oficjalnych delegacji zagranicznych oraz attaché wojskowych akredytowanych w Polsce:
Francja, Malezja, Łotwa, Norwegia, Szwecja, Niemiec, Francji, Szwecja, Norwegia, Meksyk

Delegacja Komendy Głównej Policji z Warszawy
Delegacja zastępców szefów Oddziałów ds. Logistyki Straży Granicznej

PROGRAM
30 WYDARZEŃ, w tym m.in.:

konferencje
- Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON  
 (Naval Technology Conference)
- Panel dyskusyjny „Budujemy bezpieczeństwo od morza”
- Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO
- Konferencja „Francuski przemysł morski oraz polsko-francuska współpraca przemysłowej”.
- Posiedzenie RADY BUDOWY OKRĘTÓW
- Spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z wystawcami
- Seminarium „Działania ratownicze w aspekcie podejmowanych interwencji policyjnych”

umowy i porozumienia
- podpisanie umowy przez Francuski Airbus Helicopters z Politechniką Gdańską,
  do współpracy zaproszono też Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet
  Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
- podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Marynarki
  Wojennej a firmą Bohemia Interactive Solutions Sp. z o.o.
- podpisanie przez Morski Oddział Straży Granicznej z firmą Parker Poland
  umowy na remont poduszkowca typu Griffon 2000 TD

pokazy
- Pokazy ratownictwa i prezentacja sprzętu - ratownictwo drogowe z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy
- Koncert i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej
- Pokaz ratownictwa taktycznego
- Pokaz działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach Morskiego Portu Gdynia

konkursy

- Finał XXVII Ogólnopolskiego Konkursu „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO”
- II Ogólnopolskie Zawody Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
- Grand PRIX BALT MILITARY EXPO

wizyty
- Wizyta oficjalnych delegacji zagranicznych
- Wizyta Zastępców Komendantów Oddziałów ds. Logistyki Straży Granicznej
- Wizyta delegacji Komendy Głównej Policji