Rada Programowa BALT-MILITARY-EXPO

PREZYDIUM RADY PROGRAMOWEJ

I Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej
wiceadm. Jarosław Ziemiański
Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ
 • Andrzej Bojanowski, Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A
 • Adam Bugajski, Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Sławomir Cichocki, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • kmdr SG Wojciech Heninborch, Zastępca Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • wicadm. Krzysztof Jaworski, Dowódca Centrum Operacji Morskich Dowódca Komponentu Morskiego
 • kadm Mirosław Jurkowlaniec, Dowódca 3. Flotylli Okrętów
 • płk Artur Kępczyński, Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki
 • Sebastian Kluska Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR
 • Zbigniew Kmiecik, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • Sławomir Kułakowski, Prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
 • kmdr Tomasz Laskowski, Dowódca 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • płk rez. dr inż. Witold Lewandowski, Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego, Departament Zwierzchnictwa na Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Paweł Lulewicz, Prezes Zarządu PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.
 • nadinsp. Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
 • płk Marek Nienartowicz, Szef Oddziału Programowania Mobilizacji Gospodarki i Rezerw Strategicznych w Zarządzie Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • kpt. żw. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 • kmdr por. Piotr Skóra, Szefostwo Techniki Morskiej Inspektorat Uzbrojenia
 • Tomasz Słaboszowski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
 • Rafał Sobolewski, Dyrektor Działu Zarządzania Programami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • st. bryg. Piotr Socha, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 • Anna Stępniak, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • kmdr por. Jacek Swajda, Dowódca Jednostki Wojskowej Formoza
 • kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • płk Krzysztof Tarnowski, Szef Oddziału Bezzałogowych Środków Walki, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił zbrojnych
 • płk Andrzej Tesarewicz, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku
 • płk Sławomir Urbański, Szef Zarządu Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej
 • Marcin Wiśniewski, Prezes Zarządu Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA