Rada Programowa BALT-MILITARY-EXPO

Bartosz Kownacki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - Przewodniczący Rady
 • płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku
 • płk dr Karol Dymanowski, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Adam Hałaciński, Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • kadm. Krzysztof Jaworski, Dowódca 3 Flotylli Okrętów
 • Andrzej Kasprzak, Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
 • dr inż. Andrzej Kilian, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA
 • st. bryg. Tomasz Komoszyński, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 • Sławomir Kułakowski, Prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
 • płk Witold Lewandowski, Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego, Departament Zwierzchnictwa na Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Krzysztof Łaba, Dyrektor Działu Zarządzania Programami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • płk Marek Malawski, Dyrektor Departamentu Projektów Obronnych, Polska Agencja Kosmiczna
 • Janusz Maziarz, p.o. Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR
 • kadm. Mirosław Mordel, Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
 • płk Marek Nienartowicz, Szef Oddziału Programowania Mobilizacji Gospodarki i Rezerw Strategicznych w Zarządzie Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • kmdr Krzysztof Olejniczak, Szef Szefostwa Techniki Morskiej Inspektorat Uzbrojenia
 • kmdr SG Piotr Patla, Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • kpt. żw. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 • insp. Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
 • Tomasz Słaboszowski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
 • dr Władysław Ryszard Sulęta, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • Ewa Surowiecka, Departament Polityki Eksportowej Ministerstwo Rozwoju
 • kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • płk Krzysztof Tarnowski, Szef Oddziału Bezzałogowych Środków Walki, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił zbrojnych
 • kmdr Radosław Tokarski, Dowódca Jednostki Wojskowej Formoza
 • płk Sławomir Urbański, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
 • wiceadm. dr Stanisław Zarychta, Dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowódca Komponentu Morskiego
 • płk Dariusz Żuchowski, Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki