Skład Rady Programowej BALT-MILITARY-EXPO 2014

Przewodniczący Rady
Czesław Mroczek | Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

Członkowie
Adam Bugajski | Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
wiceadm. Ryszard Szczepan Demczuk | Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Marek Długosz | Dyrektor Służby SAR
kontradm. dr inż. Czesław Dyrcz | Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej
płk Jarosław Kardaś | Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
Andrzej Kasprzak | Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
Andrzej Kilian | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA
insp. Czesław Koszykowski | Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
Andrzej Królikowski | Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Sławomir Kułakowski | Prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
płk Witold Lewandowski | Zastępca Szefa Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego Departamentu Zwierzchnictwa na Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Krzysztof Łaba | Kierownik Działu Zarządzania Realizacją Badań Naukowych lub Prac Rozwojowych na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
gen. bryg. Dariusz Łukowski | Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szef Logistyki
płk Marek Malawski | Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych Ministerstwo Obrony Narodowej
gen. bryg. Włodzimierz Nowak | Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej
kmdr Dariusz Olejnik | Szef Szefostwa Techniki Morskiej Inspektorat Uzbrojenia
st. bryg. Andrzej Rószkowski | Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
kontradm. SG Piotr Stocki | Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej
Wiesław Struk, Dyrektor | Izba Celna w Gdyni
Władysław Ryszard Sulęta | Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
Ewa Surowiecka | Naczelnik Wydziału Departament Programów Offsetowych Ministerstwo Gospodarki
płk Sławomir Urbański | Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
kmdr Dariusz Wichniarek | Dowódca Jednostki Wojskowej FORMOZA