Program BALT MILITARY EXPO

    20 kwietnia – wtorek (godz. 10:00-17:00)
 

 

09:00 – 12:00 International Summit of Green Maritime Technologies “GreenMarE”
Organizator: Związek Pracodawców Forum Okrętowe, portalmorski.pl, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
 

 

10:00 – 17:15 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i Bezpieczeństwa” NATCON (Naval Technology Conference)
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
 

 

10:00 – 17:00 Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych i cyberbezpieczeństwa
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych - stoisko
 

 

12:00 – 12:30 Ceremonia otwarcia BALT-MILITARY-EXPO i InterMarE Maritime Economy Exhibition z udziałem zaproszonych gości i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej
    10:00 – 16:45 Prezentacje Wystawców - Cross Border Main Stage
 

 

16:45 – 17:00 Wręczenie nagród uczestnikom Targów – Cross Border Main Stage
 

 

19:00 – 21:30 SALMON Evening - obowiązują zaproszenia
    21 kwietnia – środa (godz. 10:00-17:00)
    09:00 – 17:30 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i Bezpieczeństwa” NATCON (Naval Technology Conference)
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
    10:00 – 17:00 SeaTech Conference
Organizator: Gdańsk Incubator STARTER
    10:00 – 17:00 Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych i cyberbezpieczeństwa
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych - stoisko
    10:00 – 16:45 Prezentacje Wystawców - Cross Border Main Stage
    16:45 – 17:00 Wręczenie nagród uczestnikom Targów – Cross Border Main Stage
    22 kwietnia – czwartek (godz. 10:00-15:00)
    09:00 – 15:00 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i Bezpieczeństwa” NATCON (Naval Technology Conference)
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
    10:00 – 14:45 Prezentacje Wystawców - Cross Border Main Stage
    10:00 – 15:00 Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych i cyberbezpieczeństwa
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych - stoisko
    14:45 – 15:00 Wręczenie nagród uczestnikom Targów - Cross Border Main Stage

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie - stan na dzień 22.03.2021