okręty

I. OBRONA MORZA I WYBRZEŻA

1.Okręty marynarki wojennej – uzbrojenie i wyposażenie
a. Fregaty – uzbrojenie i wyposażenie
b. Korwety - budowa oraz uzbrojenie i kompleksowe wyposażenie
c. Okręty patrolowe – budowa, uzbrojenie i wyposażenie
d. Okręty transportowe - budowa i wyposażenie
e. Okręty zwalczania min – budowa i wyposażenie
f. Okręty podwodne-budowa, uzbrojenie i wyposażenie
g. Okręty wielozadaniowe wsparcia operacji Sił Zbrojnych RP - budowa i wyposażenie
h. Okręty ratownicze - wyposażenie
i. Okręty rozpoznania
j. Specjalistyczne okręty pomocnicze
k. Okręt dowodzenia - wyposażenie
Sprzęt i oprogramowanie wspomagające dowodzenie
Sprzęt i oprogramowanie automatyzacji dowodzenia
Sprzęt i systemy łączności
Urządzenia kryptograficzne
l. Systemy rakietowe „W-W"
m. Rakiety przeciwokrętowe
n. Artyleria lufowa
o. Pasywne i aktywne środki WRE
p. Wyposażenie specjalne okrętów ZOP i OPM, w aspekcie odporności udarowej i pól fizycznych
q. Systemy broni podwodnej
miny morskie i systemy przeciwminowe
zintegrowane systemy monitorowania sytuacji podwodnej
aktywne i pasywne sonary obserwacji sytuacji podwodnej
systemy łączności podwodnej
r. Materiały, systemy i sprzęt ochrony i obrony biernej okrętów