Przesłanie Inspektora Marynarki Wojennej

Szanowni Państwo!

Odbywająca się Gdańsku wystawa 2014 BALT-MILITARY-EXPO i konferencja NATCON mają być największą imprezą tego rodzaju w regonie Morza Bałtyckiego, prezentującą najnowsze rozwiązania przeznaczone do obrony i zapewnienia bezpieczeństwa obiektom morskiego przemysłu wydobywczego i infrastruktury. Targi te, zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Inspektora Marynarki Wojennej, stwarzają doskonałą okazję do nawiązania owocnych kontaktów przez firmy z branży obronności morskiej i bezpieczeństwa morskiego, oferujące różnego rodzaju systemy morskie i okrętowe.

Wyzwania, jakim trzeba sprostać na morzu, ulegają fundamentalnym przeobrażeniom pod wpływem nowych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa, zmian w świecie technologii, nowych koncepcji handlowych i energetycznych oraz za sprawą wzrostu niekonwencjonalnych zagrożeń. Rosnące znaczenie zasobów morskich oraz bezpieczeństwa dróg morskich, a także kulminacja ekspansji przybrzeżnych stref ekonomicznych w niespotykanym dotychczas stopniu zmieniły obraz bezpieczeństwa na morzu. Obecny ład morski jest przełomowym efektem ewolucyjnych przemian, zachodzących w odpowiedzi na regionalne i globalne zmiany układu sił. Targi BLT-MILITARY-EXPO i ich organizatorzy mają na celu zbudowanie wzajemnego zrozumienia, pozwalającego wskazać nowe, rozwijające się trendy oraz jak najlepiej przewidzieć nadchodzącą przyszłość, tak by wykorzystać bieżące i przyszłe okazje do przeprowadzenia owocnych transakcji.

Z przyjemnością oczekujemy na przybycie przedstawicieli kadry kierowniczej, kluczowych decydentów, specjalistów, nabywców i gości z całego świata, pragnących zaprezentować lub wykorzystać do swych potrzeb systemy zapewniające bezpieczeństwo na morzu.

Wiceadmirał Ryszard Szczepan Demczuk
Inspektor Marynarki Wojennej,
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych