Program Targów BME 2014

24 czerwca – wtorek (godz. 10.00-17.00)
09.00 - 17.00 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON (Naval Technology Conference) – SALA 1B i 1C CENTRUM KONFERENCYJNEGO
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA., Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Gdańska
10.00 – 11.00
Panel dyskusyjny „Budujemy bezpieczeństwo od morza” z udziałem ministra Stanisława Kozieja – Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Organizator: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (wstęp za zaproszeniami) – SALA 3 CENTRUM KONFERENCYJNEGO
10.00 - 17.00 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO
Organizator: Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych – SALA 2 CENTRUM KONFERENCYJNEGO
10.00 - 17.00
Finał XXVII Ogólnopolskiego Konkursu „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO” SALA 4 CENTRUM KONFERENCYJNEGO Organizator: KG Policji, KW Policji w Gdańsku, CSP w Legionowie
10.00 - 13.00
II Ogólnopolskie Zawody Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Seminarium „Działania ratownicze w aspekcie podejmowanych interwencji policyjnych”. Organizator: Szkoła Policji w Słupsku - SALA 1A CENTRUM KONFERENCYJNEGO
10.00 – 16.00
Pokaz głowicy FLIR Star SAFIRE 380HD w locie na pokładzie PC12 Organizator: MK Szuster (wstęp za zaproszeniami) Lotnisko BLMW Babie Doły
10.00 - 17.00
Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych – STOISKO NR A10
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
11.00 - 11.30 Pokazy ratownictwa i prezentacja sprzętu - ratownictwo drogowe z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy – PARKING AMBEREXPO
Organizator: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
11.00 - 17.00
Wizyta oficjalnych delegacji zagranicznych - HALE A i B AMBEREXPO
11.00
Wizyta Zastępców Komendantów Oddziałów ds. Logistyki Straży Granicznej - HALE A i B AMBEREXPO
11.00
Wizyta delegacji Komendy Głównej Policji – HALE A i B AMBEREXPO
11.40 - 12.00
Koncert i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej SCENA HALA B
12.00
Ceremonia otwarcia Targów BALT-MILITARY-EXPO/ RESCUE EXPO z udziałem Ministra Obrony Narodowej – SCENA HALA B
13.00 - 13.30
Spotkanie Ministra Obrony Narodowej z wystawcami / konferencja prasowa Ministra – SCENA HALA B
13.00 - 13.15
Pokaz ratownictwa taktycznego
Organizator: Szkoła Policji w Słupsku, KW SPAP w Gdańsku – PARKING AMBEREXPO
13.00
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a firmą Bohemia Interactive Solutions Sp. z o.o. – stoisko AMW B.03
13.30 – 15.30
Posiedzenie RADY BUDOWY OKRĘTÓW - SALA 1A CENTRUM KONFERENCYJNEGO
13.15 - 13.45
Finał II Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – uroczyste zakończenie - SCENA HALA B
Organizator: Szkoła Policji w Słupsk 
16.00 - 17.00
Konferencja „Francuski przemysł morski oraz polsko-francuska współpraca przemysłowej”. SALA 3 CENTRUM KONFERENCYJNEGO (wstęp za zaproszeniami)
Organizator: jego Ekscelencja Ambasador Francji w Polsce Pan Pierre Buhler, współpraca: DGA oraz GICAN
25 czerwca – środa (godz. 10.00-17.00)
09.00 - 17.00
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON (Naval Technology Conference) – SALA 1B i 1C CENTRUM KONFERENCYJNEGO
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademia Obrony, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Gdańska
10.00 – 12.00
Panel dyskusyjny „Zautomatyzowany System Dowodzenia Łeba” Organizator: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (wstęp za zaproszeniami) – SALA 1A CENTRUM KONFERENCYJNEGO
10.00 - 17.00
Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO
Organizator: Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych – SALA 2 CENTRUM KONFERENCYJNEGO
10.00 - 17.00
Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych – STOISKO NR A10
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
11.00
Wizyta Zastępców Komendantów Oddziałów ds. Logistyki Straży Granicznej - HALE A i B AMBEREXPO
11.00
Wizyta delegacji Komendy Głównej Policji - HALE A i B AMBEREXPO
11.30 - 15.00
Wizyta oficjalnych delegacji zagranicznych - HALE A i B AMBEREXPO
13.30 - 14.00
Pokazy ratownictwa i prezentacja sprzętu - ratownictwo wysokościowe z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy - – PARKING AMBEREXPO
Organizator: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni
16.10 - 16.30
Koncert w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej – SCENA HALA B
16.30 Ceremonia wręczenia nagród:
• Grand Prix im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego
• Wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej
• Inspektora Marynarki Wojennej
• Komendanta Głównego Policji
• Komendanta Głównego Straży Granicznej
• Komendanta-Rektora Akademii Marynarki Wojennej
• Prezesa Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
• Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych
– SCENA HALA B
17.00 - 19.00 Finał XXVII Ogólnopolskiego Konkursu „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO” jazda sprawnościowa motocyklem służbowym - SKWER KOŚCIUSZKI GDYNIA
Organizator: KG Policji, KW Policji w Gdańsku, CSP w Legionowie
18.00 - 19.00
Pokaz działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach Morskiego Portu Gdynia
Organizator: Urząd Morski w Gdyni - SKWER KOŚCIUSZKI GDYNIA
26 czerwca – czwartek (godz. 10.00-16.00)
09.00 - 13.30 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON (Naval Technology Conference) – SALA 1B i 1C CENTRUM KONFERENCYJNEGO
Organizator: Akademia Marynarki Wojennej, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Gdańska
09.00 – 11.30
Finał XXVII Ogólnopolskiego Konkursu „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO” jazda sprawnościowa samochodem osobowym po wyznaczonym torze – PARKING AMBEREXPO,
Organizator: KG Policji, KW Policji w Gdańsku, CSP w Legionowie
10.00 - 16.00
Międzynarodowa Konferencja NT. Prac Badawczo-Rozwojowych
Organizator: Departament Polityki Zbrojeniowej MON - SALA 3 CENTRUM KONFERENCYJNEGO
10.00 - 16.00
Doradztwo, konsultacje i porady prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych, biznesowych oraz danych osobowych – STOISKO NR A10
Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
11.30 - 12.00
Pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej – SCENA HALA B
12.00 - 12.30
Pokazy ratownictwa i prezentacja sprzętu – Działania Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy – PARKING AMBEREXPO
Organizator: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
13.00 – 13.30
Rozdanie wyróżnień za najbardziej nowatorski referat wygłoszony podczas konferencji NATCON 2014 – SALA 1 C CENTRUM KONFERENCYJNEGO
13.00 - 14.00 Finał XXVII Ogólnopolskiego Konkursu „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO” - uroczyste zakończenie – SCENA Hala B
Organizator: KG Policji, KW Policji w Gdańsku, CSP w Legionowie
   
Stan aktualny na dzień 18 czerwca 2014. Program może ulec zmianie.