Patronat honorowy Ministerstwa Obrony Narodowej

Szanowni Państwo,

Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO od wielu lat stanowią specjalistyczne forum wymiany poglądów i doświadczeń na temat osiągnięć morskiej myśli technicznej. Tym samym stanowią wsparcie w naszych dążeniach do unowocześnienia polskiej floty. Szeroki zakres tematyczny Targów oraz obecność na nich wielu podmiotów sektora obronnego i morskiego pozwala na zapoznanie się z najnowszymi ofertami wyrobów i sprzętu wojskowego, prezentowanymi przez wystawców. Udział w Targach stanowi wyraz zainteresowania problematyką dotyczącą nie tylko istnienia i funkcjonowania Marynarki Wojennej RP, ale również szeroko rozumianej obronności naszego państwa.

Ministerstwo Obrony Narodowej przywiązuje wielką wagę i docenia znaczenie nowoczesnych technologii w procesie osiągania i rozwijania przez siły zbrojne zdolności do realizacji zadań na współczesnym i przyszłym teatrze działań. Ustanowione priorytety w obszarze modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP zakładają, że co roku na ten cel Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczać będzie znaczącą kwotę na zaspokojenie potrzeb m.in. w zakresie nowych okrętów, systemów rozpoznawczych i dowodzenia oraz śmigłowców i różnego rodzaju pojazdów bezzałogowych dedykowanych zastosowaniom morskim. Proces rozwoju SZ RP podzielony został na trzy etapy odpowiadające kolejnym „Programom rozwoju Sił Zbrojnych RP”, to jest do 2022, 2026 i 2030. Realizacja kolejnych etapów tworzy podwaliny do docelowego wypełnienia przez Marynarkę Wojenną pełnego spektrum zadań zdefiniowanych w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

Resort obrony narodowej stara się jasno i szczegółowo określać priorytety rozwoju technicznego SZ RP oraz, na ile to możliwe, dzielić się tymi informacjami ze środowiskiem nauki i przemysłu. Wiedza o faktycznych potrzebach polskiej armii oraz jej oczekiwaniach, odnośnie rodzajów i terminów pozyskania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, powinna docierać do zainteresowanych podmiotów z odpowiednim wyprzedzeniem. I temu m.in. celowi służyć ma udział przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP zarówno w wystawie, jak i towarzyszącej jej V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” (NATCON).

Międzynarodowy charakter BALT-MILITARY-EXPO sprzyja podejmowaniu i pogłębianiu współpracy także w ramach struktur NATO i Unii Europejskiej, jak również kontaktów bilateralnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wzajemnego, zrównoważonego rozwoju w basenie Morza Bałtyckiego. Leży to w interesie wszystkich użytkowników tych wód.

Jestem przekonany, że BALT-MILITARY-EXPO stanowić będzie znakomitą okazję do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych i osobistych, które zaowocują w przyszłości.

Życzę wszystkim uczestnikom interesujących spotkań, owocnych rozmów oraz pozytywnych wrażeń z udziału w 13. Bałtyckich Targach Militarnych BALT-MILITARY-EXPO.

Tomasz Siemoniak
Minister Obrony Narodowej