NAGRODY Bałtyckich Targów Militarnych 2014

NAGRODA KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA INFORMACJI NIEJAWNYCH
Akt nadania szabli

Andrzej Kasprzak Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie SA

NAGRODA REKTORA - KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
WB ELECTRONICS
za: Flyeye system obserwacyjny oparty na mini BSP

Wyróżnienie PREZESA POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI KRAJU

Akademia Marynarki Wojennej
za:endoskopowe stanowisko diagnostyki luf artyleryjskich

KenBit sp.j.
nagrodzono: Okrętowy Zintegrowany System Łączności NEPTUN

PCO SA
za: zminiaturyzowany monokular uniwersalny MU-3M "KOLIBER"

NAGRODA KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
za mobilną barierę magnetyczną

Wyróżnienie inspektora MARYNARKI WOJENNEJ RP
KONSBERG

za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie nowoczesnych technologii, wytyczających trend postępu technicznego w zakresie specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia Marynarki Wojennej

WYRÓŻNIENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

za: Modułowy lekki trał niekontaktowy

BURSZTYNOWE MEDALIONY

Radmor SA
za: Radiostację programowalną R3507

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
za: Modułowy lekki trał nie kontaktowy

Saab Technologies
za: Autonomiczny pojazd podwodny DOUBLE EAGLE

GRAND PRIX im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Instytut Lotnictwa
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 SA

za: Bezzałogowy śmigłowiec robot do zadań specjalnych ILX-27