Wyniki konkursów BALT-MILITARY-EXPO 2016

NAGRODA KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA INFORMACJI NIEJAWNYCH
Laur innowacyjności w ochronie informacji:

 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA
NAGRODA REKTORA - KOMENDANTA AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI
 • IXBLUE
  za Octans, Phins, Range Marins M3, Marins M5, Marins M7
NAGRODY PREZESA POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW NA RZECZ OBRONNOŚCI KRAJU
 • Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne SA
  za urządzenie oświetleniowe Stella-100
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  za bezzałogowiec krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania ATRAX-M
 • KONSORCJUM Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej, Politechnika Wrocławska, SRS Polska.
  za innowacyjność w budowie morskich systemów obronnych
NAGRODA KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
 • LAUR GRANICZNY
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IMS-Griffin
  za celownik holograficzny HWS model XPS-3
Wyróżnienie inspektora MARYNARKI WOJENNEJ RP
 • Remontowa Shipbuilding S.A.
WYRÓŻNIENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA
  za podwodną platformę sensoryczną
BURSZTYNOWE MEDALIONY:
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  za bezzałogowiec krótkiego zasięgu pionowego startu i lądowania ATRAX-M
 • Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 SA
  za mobilny węzeł łączności
 • Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej
  za: system głębinowy OPM – MORŚWIN
GRAND PRIX im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA
  Podwodna platforma sensoryczna
NAGRODY VII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ NATCON
KRYSZTAŁOWE LATARNIE
WYRÓŻNIENIA W II KONKURSIE NA NAJBARDZIEJ NOWATORSKI REFERAT
 • Paweł Polański i Franciszek Szarkowski - „Nowoczesne okrętowe urządzenia demagnetyzacyjne dla nowobudowanych jednostek„
 • Rafał Miętkiewicz - „ Possible applications of USVs in polish Navy”
 • Paweł Dobrzyński, Mirosław Gerigk, Stanisław Lipski, Bogdan Machowski - “Koncepcja miniaturowych superkawitacyjnych torped o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej”