KOMITET HONOROWY

 • Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych
 • Paweł Soloch, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych
 • Jarosław Rusiecki, Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej
 • Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
 • Marek Sawicki, Przewodnicząc Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • gen. insp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji
 • nadbryg. Andrzej Bartkowiak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • gen. dyw. Dariusz Ryczkowski, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP
 • gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej
 • Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
 • Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni