Komitet Honorowy BALT-MILITARY-EXPO 2016

 • Adam Bielan, Wicemarszałek Senatu RP
 • Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
 • Jarosław Rusiecki, Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej
 • Witold Waszczykowski, Minister Spraw Zagranicznych
 • Mariusz Błaszczak, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Paweł Soloch, Sekretarz Stanu Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Marian Banaś - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej
 • Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
 • generał Mieczysław Gocuł, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • gen. broni Mirosław Różański, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych
 • gen. broni Marek Tomaszycki, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
 • gen. brygady Dariusz Łukowski, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 • arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, gen. dywizji
 • nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji
 • płk Tomasz Połuch, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
 • mjr SG Marek Łapiński, Komendant Główny Straży Granicznej
 • st. bryg. Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • płk Andrzej Pawlikowski, Szef Biura Ochrony Rządu
 • gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej
 • Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • insp Jerzy Chrobak - Zastępca Szefa Służby Celnej
 • Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
 • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska
 • Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu, Polska Grupa Zbrojeniowa SA