Komitet honorowy

Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki

Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych

Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa

prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. Stanisław Koziej, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

gen. broni Mieczysław Gocuł, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Stefan Niesiołowski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ryszard Stachurski, Wojewoda Pomorski

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

adm. floty Tomasz Mathea

gen. bryg. Piotr Patalong, Inspektor Wojsk Specjalnych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych

gen. dyw. dr Mirosław Rozmus, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej 

nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji

gen. dyw. SG Dominik Tracz, Komendant Główny Straży Granicznej

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska