Dodatkowe usługi promocyjne

  • informacja o aktywności Partnera w lobby wydarzenia
Partner strefy matchmakingu
  • logo Partnera na stronach matchmakingu
  • informacja o Partnerze w mailach matchmakingowych
Partner Cross Border Main Stage
  • logo Partnera na stronie sceny
  • informacja o Partnerze w agendzie sceny
Partner konferencji
  • informacje o Partnerze w agendzie konferencji
Partner panelu Rejestracji uczestników
  • logo Partnera na stronach rejestracji