Rada Programowa BALT-MILITARY-EXPO

PREZYDIUM RADY PROGRAMOWEJ

I Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej
wiceadm. Jarosław Ziemiański
Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ
 • Andrzej Bojanowski, Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A
 • gen. bryg. dr Karol Dymanowski, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • płk Bogdan Dziewulski, Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki
 • Adam Hałaciński, Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • kmdr SG Wojciech Heninborch, Zastępca Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • wicadm. Krzysztof Jaworski, Dowódca Centrum Operacji Morskich Dowódca Komponentu Morskiego
 • kadm Mirosław Jurkowlaniec, Dowódca 3. Flotylli Okrętów
 • Alicja Kinczewska - Dybek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • nadbryg. Tomasz Komoszyński, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 • Sławomir Kułakowski, Prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
 • kmdr Tomasz Laskowski, Dowódca 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • płk rez. dr inż. Witold Lewandowski, Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego, Departament Zwierzchnictwa na Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Krzysztof Łaba, Dyrektor Działu Zarządzania Programami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • płk Marek Nienartowicz, Szef Oddziału Programowania Mobilizacji Gospodarki i Rezerw Strategicznych w Zarządzie Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • kpt. żw. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 • nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
 • kmdr por. Piotr Skóra, Szefostwo Techniki Morskiej Inspektorat Uzbrojenia
 • Tomasz Słaboszowski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
 • Anna Stępniak, Wydział Współpracy Międzynarodowej Przemysłu Obronnego, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Leszek Synak, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
 • kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • kmdr por. Jacek Swajda, Dowódca Jednostki Wojskowej Formoza
 • płk Krzysztof Tarnowski, Szef Oddziału Bezzałogowych Środków Walki, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił zbrojnych
 • płk Sławomir Urbański, Szef Zarządu Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej
 • Marcin Wiśniewski, Prezes Zarządu Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA
 • Maciej Zawadzki Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR