Rada Programowa BALT-MILITARY-EXPO

PREZYDIUM RADY PROGRAMOWEJ

I Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej
kadm. Jarosław Ziemiański
Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej
dr inż. Andrzej Kilian,
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ
 • płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, I Zastępca Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku
 • płk dr Karol Dymanowski, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Adam Hałaciński, Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • kmdr SG Wojciech Heninborch, Zastępca Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej
 • kadm. Krzysztof Jaworski, Dowódca Centrum Operacji Morskich Dowódca Komponentu Morskiego
 • Andrzej Kasprzak, Prezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
 • Alicja Kinczewska - Dybek, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
 • nadbryg. Tomasz Komoszyński, Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 • Sławomir Kułakowski, Prezes Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju
 • płk dr inż.Witold Lewandowski, Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego, Departament Zwierzchnictwa na Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Krzysztof Łaba, Dyrektor Działu Zarządzania Programami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • płk Marek Nienartowicz, Szef Oddziału Programowania Mobilizacji Gospodarki i Rezerw Strategicznych w Zarządzie Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 • kpt. żw. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 • insp. Jarosław Rzymkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
 • kmdr por. Piotr Skóra, Szefostwo Techniki Morskiej Inspektorat Uzbrojenia
 • Tomasz Słaboszowski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
 • cz.p.o. kmdr Wojciech Sowa, Dowódca 3 Flotylli Okrętów
 • Anna Stępniak, Wydział Współpracy Międzynarodowej Przemysłu Obronnego, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • cz.p.o. kmdr por. Jacek Swajda, Dowódca Jednostki Wojskowej Formoza
 • płk Krzysztof Tarnowski, Szef Oddziału Bezzałogowych Środków Walki, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił zbrojnych
 • płk Sławomir Urbański, Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu
 • Maciej Zawadzki Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR
 • wiceadm. rez. dr hab. Stanisław Zarychta
 • płk Dariusz Żuchowski, Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki