Stanisław Zarychta

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją należy stwierdzić, że 14. Bałtyckie Targi Militarne BALT- MILITARY- EXPO, które odbędą się w Gdańsku 20 i 22 czerwca br., po raz kolejny stwarzają niezwykle korzystne warunki dla rozwoju i modernizacji polskich sił zbrojnych, w tym także Marynarki Wojennej.

Sytuacja na morskich akwenach zmienia się dynamicznie nie tylko za sprawą rewolucji technologicznej, jaka ma miejsce w wysoko rozwiniętych krajach, ale także w wyniku od lat pojawiających się zagrożeń. Jeśli dodać do tego potrzebę integracji polskiego przemysłu zbrojeniowego z przemysłem państw sojuszniczych oraz uczestnictwo naszego kraju w międzynarodowych programach badawczych i rozwojowych to oczywistą staje się niepodważalna wartość międzynarodowej platformy spotkań, jaką stanowią Bałtyckie Targi Militarne. Właśnie dzięki takim spotkaniom, wymianie doświadczeń, a także prezentacji konkretnych produktów, polska Marynarka Wojenna ma korzystniejsze warunki do przeprowadzenia modernizacji pozwalającej sprostać współczesnym wyzwaniom na morzu w zakresie najnowszych rozwiązań dotyczących systemów dowodzenia i uzbrojenia morskiego.

Już niemal trzy dekady istnienia Bałtyckich Targów Militarnych zarówno w części wystawienniczej jak i konferencyjnej są najlepszym dowodem na zapotrzebowanie w tej części Europy na spotkanie poświęcone tej tematyce. Jestem przekonany, że liczne uczestnictwo przedstawicieli Polski oraz wystawców i gości z niemal dwudziestu krajów z całego świata również w tym roku potwierdzi wysoki poziom targów BALT-MILITARY-EXPO, a oczekiwania dotyczące wielu różnych aspektów modernizacji Marynarki Wojennej zostaną w dużym stopniu spełnione.

wiceadmirał dr Stanisław Zarychta
Dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowódca Komponentu Morskiego