zwiedzający

GOŚCIE BRANŻOWI-WSTĘP BEZPŁATNY!

Do bezpłatnego wstępu na teren ekspozycji targowej upoważnieni są: żołnierze i pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele centralnej i terenowej administracji rządowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, funkcjonariusze i pracownicy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celnej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Służby Ochrony Kolei, służb i organizacji związanych z ratownictwem.

Bezpłatne identyfikatory mogą otrzymać także:
niezależni eksperci, członkowie stowarzyszeń, pracownicy instytucji, firm oraz szkół i uczelni związanych z problematyką obronności, bezpieczeństwa i ratownictwa po wcześniejszej rejestracji na stronie www.baltmilitary.pl lub na podstawie zaproszenia otrzymanego od organizatora lub wystawców.

REJESTRACJA GOŚCI W SYSTEMIE ON-LINE: www.baltmilitary.pl – odbiór identyfikatorów - RECEPCJA A (hol A)

REJESTRACJA GOŚCI NA TARGACH: - RECEPCJA A (hol A)
- po okazaniu legitymacji służbowej,
- na podstawie zaproszenia otrzymanego od Organizatora lub Wystawców.

TERMIN REJESTRACJI ON-LINE UPŁYWA 31.05.2018 r.

Po tym terminie uzyskanie identyfikatora będzie możliwe w trakcie targów, po wniesieniu opłaty rejestracyjnej w wysokości 25,00 zł brutto / 1 dzień (kasa, hol A).
Na wpłaconą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT
(opłata nie dotyczy gości branżowych)

Godziny otwarcia targów:
  • 25 czerwca 2018 (poniedziałek) 10.00-17.00
  • 26 czerwca 2018 (wtorek) 10.00-17.00
  • 27 czerwca 2018 (środa) 10.00-16.00