aparatura pomiarowa

III. RATOWNICTWO NA MORZU I WYBRZEŻU

4. Aparatura kontrolno-pomiarowa
a. Aparaty pomiaru gazów (gazoanalizatory)
Aparaty pomiaru stężenia CO oraz aparaty ostrzegawcze
Aparaty ostrzegawcze przed eksplozjami
Aparaty rozpoznające gaz
Aparaty mierzące O2 i alarmujące o O2
b. Pomiar i dokumentacja substancji chemicznych
Spektrometry i elektryczne analizatory
Aparaty do pobierania próbek
Przenośne laboratoria
c. Aparaty pomiarowe i wykrywacze
Wyszukiwacze metali
Wyszukiwacze osób
Wyszukiwacze wody
d. Aparaty mierzące napromieniowanie
e. Aparaty badające właściwości cieplne
Kamery termowizyjne
Aparatura kontrolna podczerwieni