KOMITET HONOROWY

  • Paweł Soloch, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • Jarosław Rusiecki, Przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej
  • Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
  • Marek Sawicki, Przewodnicząc Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  • arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, gen. dywizji
  • gen. bryg. Dariusz Ryczkowski, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP
  • gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej
  • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
  • Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska
  • Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni