wyżywienie

I. OBRONA MORZA I WYBRZEŻA

8. Żywność i sprzęt przygotowania posiłków na okrętach i na lądzie
a. Artykuły żywnościowe
Produkty świeże
Produkty konserwowe
Koncentraty spożywcze (zupy, dania główne, pozostałe koncentraty)
Cukier i jego przetwory, używki, tłuszcze roślinne
Zestawy konfekcjonowane
b. Urządzenia do przygotowywania posiłków, przechowywania i transportu żywności
Sprzęt do transportu i przechowywania wody i żywności
Sprzęt chłodniczy
Sprzęt do przetwarzania żywności i przygotowywania posiłków
Maszyny i urządzenia do obróbki zimnej i termicznej
Urządzenia do uzdatniania wody
Meble technologiczne
Maszyny do mycia naczyń i utrzymywania czystości
Nakrycia i wyposażenie stołowe
Urządzenia kontrolno-pomiarowe
Drobny sprzęt kuchenny i magazynowy