wyposażenie SG

II. BEZPIECZEŃSTWO BAŁTYKU I WYBRZEŻA

1. Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie Straży Granicznej
a. Okręty i łodzie patrolowe Straży Granicznej
b. Specjalistyczny sprzęt kontroli ruchu granicznego
Urządzenia do kontroli radiometrycznej
Urządzenia do kontroli pirotechnicznej
Urządzenia do kontroli autentyczności dokumentów, rejestracji, wizualizacji i dokumentowania fałszerstw
Urządzenia do ujawniania przestrzeni zamkniętych
Urządzenia do ujawniania zawartości pomieszczeń zamkniętych (wykrywanie przedziałów ukrytych w pojazdach)
Urządzenia i materiały do wykrywania narkotyków, substancji psychotropowych oraz odurzających
Urządzenia termowizyjne lub inne do ujawniania ukrytych osób oraz w warunkach braku widoczności
c. Specjalistyczny sprzęt obserwacji granicy morskiej
Urządzenia termowizyjne
Urządzenia noktowizyjne
Radary, systemy radiolokacji
Urządzenia obserwacji dziennej
d. Uzbrojenie, sprzęt oraz osobiste wyposażenie funkcjonariuszy SG
Broń palna i amunicja
Paralizatory, siatki obezwładniające, pałki kajdanki
Pojazdy specjalne – wozy patrolowo terenowe, łazy
Wyposażenie ochronne (kamizelki kuloodporne, hełmy)
Wyposażenie strażnic i punktów kontroli