łączność

II. BEZPIECZEŃSTWO BAŁTYKU I WYBRZEŻA

5. Stanowiska zarządzania i techniki łączności w sytuacjach kryzysowych
a. Wspomaganie podejmowania decyzji na stanowiskach kierowania
Sprzęt i oprogramowanie wspomagające stanowiska kierowania
Systemy szyfrujące i deszyfrujące do przesyłania informacji klasyfikowanych.
Systemy rejestracji [nagrywania] zgłoszeń [rozmów] dla służb dyżurnych
Systemy łączności krótkiego zasięgu
Systemy informatyczne zarządzania kryzysowego
b. Sprzęt łączności przewodowej i radiowej
Radiotelefony - system trankingowy
Radiostacje KF i UKF
Telefonia komórkowa - tranking wirtualny GSM-PRO
Sprzęt i urządzenia do łączności troposferycznej i satelitarnej
Radiolinie
Stacjonarne, przewoźne i przenośne systemy radiotelefoniczne konwencjonalne i trunkingowe
Anteny, maszty, wieże
Radary
c. Urządzenia kontrolne i monitorujące
d. Urządzenia nagłaśniające i ostrzegające
Aparaty automatyczne zapowiadające
Mobilne urządzenia wzmacniające
Syr