stanowiska dowodzenia

I. OBRONA MORZA I WYBRZEŻA

4.Stanowiska dowodzenia w Marynarce Wojennej i sprzęt wspomagający podejmowanie decyzji
1. Okrętowe zautomatyzowane systemy i sprzęt wspomagający dowodzenie C3I
Brzegowe zautomatyzowane systemy i sprzęt wspomagający dowodzenia C3I
Systemy i sprzęt wymiany informacji
Systemy i sprzęt kierowania uzbrojeniem okrętowym
Systemy określania pozycji okrętów i sterowania ruchem okrętu po trajektorii
Systemy i sprzęt kierowania ogniem