stanowiska kierowania

II. BEZPIECZEŃSTWO BAŁTYKU I WYBRZEŻA

4. Stanowiska wspomagania kierowania w Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej
a. Sprzęt i oprogramowanie wspomagające zarządzanie kryzysowe i kierowanie obroną cywilną w dużych aglomeracjach
b. Sprzęt stanowisk wspomagania kierowania w regionalnych komendach Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej
c. Sprzęt i systemy rejestracji zgłoszeń dla służb dyżurnych
d. Sprzęt i systemy szyfrujące i deszyfrujące dla przesyłania informacji klasyfikowanych
e. Sprzęt i systemy łączności dla kierowania obroną cywilną i dowodzenia zespołami ratowników, Policji, SG i PSP
f. Mapy cyfrowe, GPS, systemy lokalizacji pojazdów i ruchomych obiektów