Bartosz Kownacki

Szanowni Państwo,

Nowoczesne technologie i współpraca bilateralna polskich sił zbrojnych z zagranicznymi partnerami to ważne fundamenty strategii Ministerstwa Obrony Narodowej w procesie budowania i rozwijania zdolności do realizacji zadań wyznaczanych przez współczesny teatr działań militarnych. W szczególności odnosi się to do działań zlokalizowanych na akwenach morskich i terenach lądowych logistycznie z nimi związanych. Z satysfakcją towarzyszymy zatem kolejnej, 14. edycji Bałtyckich Targów Militarnych, które istotnie wpływają na proces rozwoju potencjału polskich sił zbrojnych. BALT-MILITARY-EXPO niemal od trzech dekad stanowi specjalistyczne forum wymiany poglądów, doświadczeń i ofert związanych z rozwojem morskiej myśli technicznej, stanowiąc wsparcie w dążeniach do unowocześnienia polskiej floty wojennej. Zróżnicowany i szeroki zakres tematyczny targów oraz obecność wielu znaczących uczestników sektora obronnego pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi ofertami wyrobów i sprzętu wojskowego.. Udział w Targach stanowi wyraz zainteresowania problematyką dotyczącą nie tylko istnienia i funkcjonowania Marynarki Wojennej, ale również szeroko rozumianej obronności naszego państwa. Znakomitym uzupełnieniem oferty prezentowanej przez wystawców będzie dyskusja i wymiana doświadczeń podczas towarzyszących targom VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON pt. „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” oraz 3. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO.

Odbudowa potencjału i modernizacja Marynarki Wojennej są ściśle powiązane z unowocześnieniem polskiego przemysłu stoczniowego i zbrojeniowego oraz ich zaplecza badawczo-rozwojowego. Środki przeznaczone na modernizację Marynarki Wojennej mogą stać się szansą dla zatrudnionych w sektorze gospodarki morskiej i przyczynić się do jego dynamicznego rozwoju. Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO, które koncentrują się na militarnej obronie i zapewnieniu bezpieczeństwa na morzu i ochronie granic morskich, będą okazją do skorzystania z najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających efektywne wykonywanie zadań na rzecz interesów naszego państwa na morzu. Międzynarodowy charakter BALT-MILITARY-EXPO sprzyja podejmowaniu i pogłębianiu współpracy także w ramach struktur NATO i Unii Europejskiej, jak również kontaktów bilateralnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wzajemnego, zrównoważonego rozwoju w basenie Morza Bałtyckiego. Leży to w interesie wszystkich użytkowników tych wód.

Wszystkim uczestnikom BALT-MILITARY-EXPO 2016 życzę wiele satysfakcji i pozwolę sobie wyrazić przekonanie, że targi te stanowić będą znakomitą okazję do wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów biznesowych i osobistych, które zaowocują w przyszłości.

Sekretarz Stanu
Ministerstwo Obrony Narodowej
Bartosz Kownacki