sprzęt antyterrorystyczny

II. BEZPIECZEŃSTWO BAŁTYKU I WYBRZEŻA

3.Uzbrojenie, sprzęt i wyposażenie oddziałów antyterrorystycznych Policji i Straży Granicznej
a. Broń strzelecka i amunicja
Broń strzelecka, gładkolufowa oraz broń, która nie powoduje uszkodzeń ciała
Noże, narzędzia tnące, ostrza
Amunicja i środki pirotechniczne
Granaty (łzawiące, dymne, itp.) oraz inne, w tym m.in. flary, oświetlająco - hukowe
Specjalne (skreślić produkty dodać słowo) wyroby nie powodujące urazów
Systemy pirotechniczne, urządzenia zapłonowe, detonatory elektryczne i pirotechniczne
Paralizatory elektryczne (np. TASER X26)
b. Wyposażenie osobiste antyterrorystów
Osłony balistyczne (kamizelki, kaski, tarcze)
Nowatorskie rozwiązania w sprzęcie uzupełniającym i wyposażeniu stanowiące ochronę osobistą funkcjonariuszy grup antyterrorystycznych
Odzież ochronna specjalna (dla grup szturmowych, przeciwchemiczna itp.)
Urządzenia noktowizyjne i termowizyjne
Dalmierze laserowe
Środki bezpośredniego przymusu, w tym kajdanki, noże, narzędzia tnące itp.
c. Urządzenia i sprzęt wspomagający
Roboty pirotechniczne
Sprzęt pokonywania przeszkód w terenie zurbanizowanym (bramy, drzwi itp.)
Pojazdy opancerzone